Góp ý

BEHN MEYER Việt Nam

BEHN MEYER Việt Nam
 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP, Bắc Ninh
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2015
  • Sử dụng: Lam chắn nắng hình viên đạn AluKing ASB-P150x52

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế