Góp ý

Chung cư Berriver Long Biên

chung cư berriver long biên
 
  • Địa điểm: Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2017
  • Sử dụng: Lam chắn nắng AluKing 132s

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế