Tòa nhà VP Hải Linh - Phú Thọ

TÒA NHÀ VP HẢI LINH - TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Tòa nhà VP Hải Linh - TP. Việt Trì, Phú Thọ
  • Địa điểm: TP. Việt Trì, Phú Thọ.
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ trần nhôm AluKing Cell (Caro) 100x100; Trần nhôm AluKing Clip-in 600x600
  •