Indochina Plaza Hanoi

INDOCHINA PLAZA HANOI - 241 xuân thủy, cầu giấy, hà nội
Indochina Plaza Hanoi - 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Địa điểm: 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ trần nhôm AluKing 130B-Shaped