Bể bơi nhà thi đầu Nam Định

BỂ BƠI NHÀ THI ĐẤU NAM ĐỊNH - TP.NAM ĐỊNH, NAM ĐỊNH
Bể bơi Nhà thi đấu Nam Định - TP. Nam Định, Nam Định
  • Địa điểm: TP. Nam Định, Nam Định.
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ lam chắn nắng ASW-P300
  •