Cảng tổng hợp Hải Linh

cẢNG TỔNG HỢP HẢI LINH - TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Cảng tổng hợp Hải Linh - TP. Việt Trì, Phú Thọ
  • Địa điểm: TP. Việt Trì, Phú Thọ.
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Hệ trần nhôm AluKing Cell (Caro) 100x100
  •