Chức danh/Vị trí:    - Thợ thi công Trần Nhôm, Lam chắn nắng