Góp ý

Bến xe Yên Nghĩa

bến xe yên nghĩa
 
  • Địa điểm: Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2014
  • Sử dụng: Lam chắn nắng hình thoi AluKing ASW-P100

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế