Góp ý

FLC Quy Nhơn

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC QuyNhon Beach & Golf Resort.
 
  • Địa điểm: TP Quy Nhơn, Bình Định
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2016
  • Sử dụng: Lam chắn nắng hình hộp AluKing ASR-P40x120, Lam chắn nắng hình viên đạn AluKing ASB-P250x70

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế