Góp ý

FLC Sea Tower

FLC SEA TOWER

  • Địa điểm: TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2021
  • Sử dụng:  Hệ lam nhôm AluKing 132s

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế