Góp ý

Hapulico Complex

hapulico complex
 
  • Địa điểm: Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2016
  • Sử dụng: Lam chắn nắng cánh chim AluKing ASO-P170

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế