Góp ý

Hội trường tỉnh ủy Hà Giang

HỘI TRƯỜNG TỈNH ỦY HÀ GIANG

  • Địa điểm: Số 05 Nguyễn Huệ, TP. Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2020
  • Sử dụng:  Hệ trần nhôm AluKing U-Shaped U30x90 (màu vân gỗ)

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế