Góp ý

Nhà làm việc sinh hoạt tập trung N4

NHÀ LÀM VIỆC SINH HOẠT TẬP TRUNG N4 (CỤC QUÂN HUẤN)
 
  • Địa điểm: Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2017
  • Sử dụng: Lam chắn nắng AluKing 132s

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế