Góp ý

Thành Công Residence

THÀNH CÔNG RESIDENCE

  • Địa điểm: Số 345 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2020
  • Sử dụng:  Hệ lam chắn nắng AluKing: Lá sách ASL-P46x65; ASW-P150

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế