Góp ý

The K-Park Văn Phú

THE K-PARK VĂN PHÚ

  • Địa điểm: Đường Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2018
  • Sử dụng:  Hệ trần nhôm AluKing: AluKing U-Shaped U30x100, AluKing Cell (Caro) 100x100, AluKing 85C-Shaped

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế