Góp ý

Trường THCS Mai Dịch

TRƯỜNG THCS MAI DỊCH
 
  • Địa điểm: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2017
  • Sử dụng: Trần nhôm AluKing Clip-in 600x600; AluKing 200C-Shaped

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế