Góp ý

Xưởng sửa chữa và phục vụ trên tàu - SAGS.

Xưởng sửa chữa và phục vụ trên tàu - SAGS.
 
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất:
  • Thời gian hòan thành: 2015
  • Sử dụng: Lam chắn nắng hình viên đạn AluKing ASB-P100x50

Công ty cổ phần Aluking Quốc tế