Góp ý

Aluking - Định vị lại chính mình

  Được tập hợp bởi một đội ngũ những người có nhiều kinh nghiệm và đã từng nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ban lãnh đạo ALUKING luôn đề cao tinh thần đổi mới, luôn đặt ra câu hỏi, tự tạo ra các giả thuyết khác ...
Công ty cổ phần Aluking Quốc tế